Pojď s námi trénovat!

z řad rodičů hledáme fotbalové nadšence,
kteří nám budou pomáhat s mladými nadějnými fotbalisty