HISTORIE KLUBU


SK Hostivař byl založen v roce 1919 a v roce 2019 oslavil 100 let své sportovní existence. Od roku 1974 je doma v areálu Na Groši, kdy mu byl státem přidělen pozemek jako náhrada za původní hřiště ve staré Hostivaři, které muselo být zrušeno z důvodu výstavby komunikačního systému na ul. Průmyslová.

Postupně se v areálu podařilo vybudovat dvě travnatá fotbalová hřiště a hřiště s umělým povrchem na malou kopanou. Šatnový objekt byl za dotační podpory hl. města Prahy v letech 2022-23 kompletně zmodernizován. Byl zateplen plášť budovy, vyměněna okna, modernizován interiér a topná soustava celého objektu.

Sportovní úspěchy fotbalistů SK Hostivař se nejvíce vážou na léta 1946/47, 1947/48, kdy se hrála Středočeská divize a léta 1992-1994 a 2018-2022, kdy se tu hrál Pražský přebor. V průběhu let jsou nezanedbatelné i úspěchy mládeže SK Hostivař, za kterými za dlouhá léta stojí desítky a desítky nadšených trenérů.

V dnešní době má SK Hostivař přibližně 350 členů ve 14 týmech od školičky až po starou gardu. Téměř 300 členů je mládež do 18 let, a proto hlavním úkolem vedení oddílu je zabezpečovat a zlepšovat podmínky pro náš sport ve velmi těžké ekonomické situaci malých fotbalových oddílů. Proto děkujeme za podporu Národní sportovní agentuře, hl. městu Praha, MČ Praha 15 a Pražskému fotbalovému svazu!