SK Hostivař

Sportovní klub byl založen v roce 1919 pod názvem SK Hostivař, když pozemky na fotbalové hřiště věnoval statkář
v Hostivaři a předseda agrární strany, politik Antonín Švehla, který byl též členem sportovního klubu.
Veškeré dění za první republiky se odehrávalo v restauraci "Na Kačabce" ve staré Hostivaři. 

Výbor

David Kronovetr

funkce: předseda výboru
mobil: 606 682 224

funkce: předseda výboru
mobil: 606 682 224

Vladimír Černý

funkce: místopředseda výboru
mobil: 602 682 956

Petr Kovář

funkce: člen výboru, sekretář
mobil: 603 991 599

Milan Fedor

funkce: člen výboru
mobil: 605 413 652

Daniel Nebřenský

funkce: člen výboru
mobil: 607 248 610

Historie

SK Hostivař užívá fotbalové hřiště v areálu Na Groši od r. 1974, kdy mu byl státem tento pozemek přidělen jako náhrada za původní hřiště v Hostivaři, které muselo být zrušeno z důvodu výstavby komunikačního systému na ul. Průmyslová. Původní hřiště bylo od roku založení v místě nadjezdu u nádraží Hostivař. Fotbalový oddíl se v roce 1994 opět stal samostatným právním subjektem, nese název SK Hostivař a stal se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců. V roce 1996 se vyřešil i převod pozemků na právo trvalého užívání pro SK Hostivař, následně se podařilo vybudovat travnaté hřiště a celý areál je v současné době postupně rekonstruován.


Úspěchy fotbalistů SK Hostivař se nejvíce vážou na léta 1946/47, 1947/48, kdy se hrála Středočeská divize a léta 1992/93, 1993/94, kdy se hrál přebor Prahy. V průběhu let jsou nezanedbatelné i úspěchy mládeže SK Hostivař v pražské kopané a práce dobrovolných trenérů a dalších členů oddílu, kteří se jí věnují zcela zdarma.


V dnešní době má SK Hostivař přibližně 250 členů, z čehož je asi 150 členů mládež do 18 let. Jak vyplývá ze složení členské základny, tvoří převážnou většinu členu klubu mládež a proto hlavním úkolem vedení oddílu je zabezpečovat a zlepšovat podmínky pro náš sport ve velmi těžké ekonomické situaci malých fotbalových oddílů. V průběhu posledních 10 let jsme vybudovali nové travnaté hřiště, travnatou tréninkovou plochu obojí s umělým zavlažováním a nyní hřiště s UMT pro malou kopanou, která bude sloužit též k tréninkům všech našich družstev. Naším dalším úkolem je realizovat přestavbu zázemí pro naší činnost.